Nietestowane

Urządzenia nieprzetestowane, o stanie nieznanym.